Tijdelijke infrastructuur

Sjaak Boot: ‘Tijdelijke wegen, bruggen en viaducten aanleggen om de uiteindelijke A16 Rotterdam te kunnen aanleggen. Het klinkt als dubbelop maar gezien de complexiteit van het gebied waar de nieuwe weg moet komen te liggen is het noodzakelijk de gebieden te ontsluiten en huidige wegen tijdelijk te verleggen. Op het Terbregseplein zijn momenteel zelfs een paar tijdelijke op- en afritten aangelegd om het bouwverkeer uit de woonwijken te houden.’