Afvalstromen

Sjaak Boot: ‘Voor er aan de nieuwe A16 Rotterdam begonnen kan worden is er een grote “opruimactie” van het gebied. Bebouwing die in de weg staat wordt gesloopt en verontreinigde grond wordt verwijdert en gesaneerd zodat het gebied uiteindelijk bouwklaar kan worden opgeleverd. Dit levert een enorme afvalstroom op waar uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan. Ter plekke wordt het afval al meteen zoveel mogelijk gescheiden. In sommige gevallen zelfs door specialisten.’