Kabels en leidingen

Aan de Bergweg-Zuid worden verschillende kabels en leidingen vervangen.

Sjaak Boot: ’35 meter diep moest de boormachine door de dijk aan de Bergweg-Zuid, onder de -nu nog denkbeeldige- nieuwe tunnel van de A16 door boren. 700 meter verderop was een stukje weg ter grootte van zo’n 10m2 opengelegd waar de boor uiteindelijk weer boven de grond moest komen. En inderdaad, met de precisie van een tandartsboor werd het huzarenstukje zonder noemenswaardige problemen geklaard.’