Proefboringen Zuurteerput

Aan de Ommoordseweg is in 2017 een door zuurteer en asbest vervuild terrein aangetroffen. Het terrein wordt dit jaar gesaneerd door een nog te kiezen bedrijf. Om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten die hierbij komen kijken, nemen verschillende bedrijven proefmonsters van de grond. Vanwege de sterke verontreiniging van het terrein, worden de nodige voorzorgmaatregelen getroffen om de grond te betreden.

Sjaak Boot: ‘Mannen in beschermende witte pakken krijgen de laatste instructies. Over enkele ogenblikken mogen ze het terrein betreden om te onderzoeken hoe zwaar de verontreiniging precies is. De verwachting is dat er een laag van 4,5 m afgegraven moet gaan worden om al het asbest en zuurteer te verwijderen.’